Material testing equipment / Prøveutstyr

610110-1-1

Testing of fresh concrete / Prøving av fersk betong i henhold til NS EN 12350


Slump cone and tamping rod to determine the consistency of fresh concrete in accordance to NS EN 12350-2.
Flow table to determine the workability of concrete in accordance to NS EN 12350-5.
Air entrainment meter to determine the air content in fresh concrete in accordance to NS EN 12350-7.


Slumpkjegle og stikkstang for bestemmelse av betongens konsistens i henhold til NS EN 12350-2.
Fallbord meg kjegle og stamper for bestemmelse av konsistens i henhold til NS EN 12350-5.
Luftporemåler for bestemmelse av luftinnhold i henhold til NS EN 12350-7.

Datasheet, pricelist
610110-1-2

Testing of Self-compacting concrete SCC / Prøving av selvkomprimerende betong SKB

Test Equipment for Self-compacting concrete in accordance with standards: / Prøveutstyr for prøving av SKB betong i henhold til norske standarder:

 • Slump-flow test NS EN 12350-8
 • V-funnel test NS EN 1250-9
 • L-box test NS EN 1250-10
 • J-ring test NS EN 1250-12
 • Synkutbredelsesmetode - NS EN 12350-8
 • V-trakt NS EN 12350-9
 • L-boks NS EN 12350-10
 • J-ring test NS EN 12350-12
Datasheet, pricelist
610110-1-3

Zyklos rotating pan mixers/ laboratorieblandere for betong

Applications:
For all sorts of concrete: Selfcompacting and high performance concrete, mortar and plasters.
Maximum batch capacities from 30 ltr, to 500 ltr.


Bruksområder:
For alle typer betong: Selvkomprimerende, mørtler og sparkelmasser.
Maksimum blandekapasiteter fra 30 ltr. til 500 ltr.

 • ZK 50 HE:
 • Blandevolum ca 50 ltr. ut.
 • Eksentrisk plassert blandestjerne, 1.5kW sammen med sideskraper gir en rask og effektiv blanding.
 • Blandetrommel tiltes elektrisk, effekt 0.12kW.
 • Trommel har egen elektrisk drift, 0.75kW.
 • Blandeverktøy heves og senkes hydraulisk.
 • Alle funksjoner betjenes over styrepanelet.
Datasheet, pricelist
610110-1-5


Making and curing of specimens for strength tests

Steel moulds :
Steel cube, cylinder and beam moulds for moulding of test specimens of concrete according to NS EN 12390-1, 5.1 and 5.2 and NS-EN 12390-2.
Calibrated moulds in accordance with section 5.2 is also available on request.

Vibration table :
Used for the compaction of concrete test specimens for strength tests
Available in different sizes

Curing tanks :
In stainless steel supplied complete with heating element with digital thermostat.
Inside dimension 1000 x 650 x 450 mmPrøveformer i stål :
For støping av kuber, sylindre og bjelker i henhold til norsk standard NS EN 12390-1, 5.1 and 5.2 and NS-EN 12390-2.
Kalibrerte støpeformer for kuber (1-roms) i henhold til norsk standard NS EN 12390-1, kapitel 5.2 kan også leveres etter forespørsel.

Vibrasjonsbord
For komprimering av betongprøvene.
Flere størrelser og utførelser leveres..

Herdekar :
I rustfritt stål, leveres komplett med digitalstyrt varmeelement.
Innvendige mål 1000 x 650 x 450 mm
Klimaskap og kjøleinkubatorer leveres også.

Datasheet, pricelist
610110-1-6


Specimen grinding machines
-for grinding of specimens made of concrete,high-strength concrete, natural stone, screed, fire resistant products and asphalt.
-for grinding of specimens acc. to NS EN 12390-3 and NS EN 12504-1Slipemaskin
-for plansliping av materialprøver i betong, høyfast betong, naturstein, ildfaste materialer og asfalt.
-for avretting slik at trykkflater blir planparallelle etter NS-EN 12390-3 og NS-EN 12504-1

Datasheet, pricelist
610110-1-9

SilverSchmidt concrete test hammer / SilverSchmidt prellhammer


The first integrated hammer, all in a rugged and ergonomic unit.
Storing of results in the hammer with determination of the median
Impact direction independence
PC connection via USB
The Hammerlink software allows all data to be uploaded


Lagring av måleverdier med beregning av median
Uavhengig av slagrettning
Mulighet for overføring til PC via USB og programvaren «Hammerlink» (modell PC)

Datasheet, pricelist
610112-1-3

Schmidt concrete test hammer / Schmidt prellhammer


Concrete testing with original SCHMIDT hammer is the most frequently used method worldwide for non-destructive testing of concrete and structural components. We deliver a wide range of different types. Each hammer is designed for specific test applications.


for undersøkelse av betongkonstruksjoner for prøving av betongens fasthet bedømmelse av fasthetsendring iht. NS EN 12504-2

Datasheet, pricelist
610112-1-9

Profoscope rebar detector / armeringssøker


Rebar location and cover measurement in concrete
Rebar diameter measurement
Fully integrated, cordless instrument


Lokaliserer armering i betong
Måler betongoverdekningen
Bestemmer stangdiameter

Datasheet, pricelist
610112-1-1

Profometer Touchscreen PM-6


PM-600 er grunnmodellen for å lokalisere armeringen og bestemme armeringsoverdekningen og stangdiameter.
Instrumentet egner seg godt til å finne hvor armeringen ligger før det kjerneborres, stikkprøvekontroll av overdekningen på nye og gamle konstruksjoner.
De enkelte måleverdier, både overdekning og stangdiameter kan måles og lagres instrumentet og senere vises med statiske beregninger og grafisk.

Profometer PM-630 er en avansert armeringssøker med utvidet bruks- og applikasjonsområde, basert på PM-600, men med tilleggs-funksjoner som Single-Line ans Multi-Line Scan samt Areas Scan.
PM-630 er spesielt godt egnet for kontroll av større flater og områder, lange strekk med krav til utvidet dokumentasjon.
For eksempel ved inspeksjoner av tunneler, bruer og kaier etc.
Ved hjelp av PM-Link programvaren kan alle måleresultater enkelt lastes over i PC og eksportres til 3. part.

Med lansering av modell PM-650 utvides mulighetene ytterligere fra modell PM-630. Målefunksjonen Cross-Line Scan gjør det mulig å kombinere skanning i X- og Y-retningen.
Alle modellene i Profometer PM-6 serien oppdateres med nye funksjoner. Det er nå mulig å gjenåpne lagrede filer for å fortsette målingen, flytte målesondens posisjon under målingen og visuelt kontrollere signalstyrken. Takket være oppdatering via internett kan alle eksisterende kunder automatisk oppdatere med disse funksjonene. Det er også mulig å oppgradere til PM-650. Ta kontakt med oss.

Datasheet, pricelist
610112-1-2

Hygropin - for measuring humidity in concrete / for måling av fukt i betong


Bestemmer fukt i betong ved borehulls metoden
Avdekke eventuelle fuktskader i betonggulv
Kun Ø8 mm borehull er nødvendig
To uavhengige fuktsensorer kan tilkobles for samtidig måling og lagring av resultater
Soft-ware for overføring og visning av resultater via USB

Datasheet, pricelist
610112-1-4

Resipod - for determining concrete resistivity / for bestemmelse av betongens overflate resitivitet


Resipod is a fully integrated 4-point Wenner probe, designed to measure the electrical resistivity of concrete in a completely non-destructive test. It is the most accurate instrument available, extremely fast and stable and packaged in a robust, waterproof housing designed to operate in a demanding site environment. The Resipod is the successor of the classic CNS Farnell Resistivity Meter.


Instrumentet er fullt ut integrert med 4-punkts Wenner-sonden, med minne og overføring via USB til PC.
Leveres i 2 versjoner - standard 50mm eller 38mm elektrodeavstand (AASHTO standard under utvikling)
Egen Resipod software for enkel overføring og visning av resultater.

Datasheet, pricelist
610112-1-5

Corrosion Analyzing Instrument - Canin+

Corrosion Analysis allows the contractor to limit the maintenance tasks on reinforced concrete to the areas where it is really required. The Canin+ is the fastest instrument for corrosion analysis, offering a practical, cost-effective approach to the investigation of reinforced concrete. Corrosion analysis with the Canin+ allows a rapid, comprehensive test of the site and provides a fast assessment of locations where corrosion is likely to take place. Corrosion analysis with the half-cell potential method: accurate field potential measurements aid in detecting active corrosion in rebars.

Datasheet, pricelist
610112-1-6

Ultrasonic Pulse Velocity - Pundit Lab+

The Pundit Lab is an ultrasonic pulse velocity (UPV) test instrument which is used to examine the quality of concrete. It features online data acquisition, waveform analysis and full remote control of all transmission parameters. Along with the traditional transit time and pulse velocity measurement, the ultrasonic test equipment Pundit Lab offers path length measurement, perpendicular crack depth measurement and surface velocity measurement. Optimized pulse shaping gives greater transmission range at lower voltage levels. This, coupled with automated combination of the transmitter voltage and the receiver gain, ensures an optimum received signal level, guaranteeing accurate and stable measurements. An integrated waveform display allows manual triggering of the received waveform.

Datasheet, pricelist
610112-1-7

DY-2 automated pull-off tester / automatisk heftprøveapparat


The Proceq DY-2 Family of automated pull-off testers covers the complete range of pull-off applications with unmatched ease of operation and a unique capability to store a complete record of the test. Pull-off testing is one of the most widely used test methods in the construction industry. This is reflected in the huge number of standards dedicated to the method. It has long been known that one of the major influences on the result of a pull-off test is the operator influence in the application of a constant load rate. The DY-2 with its integrated, feedback controlled motor removes this variable completely, by providing a fully automated test at a constant load rate which can be verified.


Enkel og betjene, også på vegger og over hode.
Tilfredsstiller alle disse standardene: NS EN 1542, NS EN 1015-12, NS EN 1348, NS ISO 4624, BS 1881 del 7, ASTM D4541, ASTM C1583, ASTM D7234-05, ASTM D7522

Lagrer alle prøveparametere for hever enkel test som kreves i henhold til spesifikasjoner:

 • Tid og dato for prøvingen
 • Størrelse på prøveskiver
 • Maksimum last påført
 • Automatisk kalkulasjon av heftstyrke
 • Lastpåføringshastighet med grafisk kurve
 • Total prøvetid
 • Type av brudd
Datasheet, pricelist
610112-1-8

Rissmåling i betong

 • A2501-7400 Riss-lupe med forstørrelse 10 x, oppløsning 0,1 mm og lys
 • A2501-7410 Riss-lupe forstørrelse 35 x måleområde 0-4 mm, oppløsning 0,02 mm, lys
 • A2501-7425 Riss-breddemåler 0,05 – 3,5 med mer strektykkelser
 • A2501-7950 C408 Riss-måler for å måle bevegelse, 5 stk. i pakken
Datasheet, pricelist
610410-1-1

Testing of aggregates NS EN 933-2 Determination of particle size distribution

Endecotts laboratory test sieves acc. ISO 3310-1 and 2.

 • Available in diam.100-200-300 or 450mm
 • Frame materials in stainless steel, half or full height
 • Woven wire mesh or perforated plate
 • Aperture sizes from 125 mm down to 20 microns
Datasheet, pricelist
610410-1-2

Testing of aggregates NS EN 933-3

Endecotts grid sieves

 • 3300x300x70mm frame in stainless steel
 • Made entirely of stainless steel and are strong, durable and anticorrosive
 • Delivered in aperture sizes from 50 mm down to 2,5 mm.
 • Weight from 1.7 kg to 3.2 kg.
Datasheet, pricelist
610410-1-3

Testing of aggregates NS EN 1097-1 Micro-Deval

Determination of the resistance to wear

 • Equipped with sound and security cabinet in conforming to CE Directive
 • Separate control panel
Datasheet, pricelist
610330-1-2

Testing of cement according to EN 196 and mortars according to DIN EN 1015

Automatic shaker table for determination of consistency according to DIN EN 1015-3, BS EN 413-2 EN 459-2

 • Electric operation with counter
 • Comes complete with stainless steel Ø300mm, cone Ø70/100xh60mm funnel and tubs
 • Electrical connection 1-phase 230V, 50Hz
 • Weight 60 kg
Datasheet, pricelist

Testing of cement and mortar according to NS EN 196 and NS EN 1015

Manual flow table for testing of flow and workability at cement and mortar

 • Hand-operated
 • Complete with stainless steel plate Ø300 mm, cone Ø70/100xh60mm funnel and tamper
Datasheet, pricelist
610330-1-4

Testing of cement and mortar according to NS EN 196 and NS EN 1015

Prism moulds 40.1 x 40, 0 x 160 mm acc. EN 196, DIN 52 450, ISO 679, ASTM C348

 • Side and end plates are marked
 • The surfaces are grounded
 • Drilling for shrinkage measurement drain type 1
 • Weight 10.25 kg
Datasheet, pricelist
610330-1-5

Testing of cement and mortar according to NS EN 196 and ISO 679

The machine comprises a table which is rigidly connected by two arms with an axle 800 mm away from the middle of the table and placed on a rotating cam plate with a revolving rate of 60 revs./min. Projection and strokes correspond to a pyramid hardness of at least 500 HV. The entire mass of the table incl. the arms, an empty triple form, top box and clips is 20 kg +/- 0,5 The appliance is supplied with power connection, automatic counter, start and stop key and automatic switch-off when the test ends.

Datasheet, pricelist
610330-1-6

Testing of cement and mortar according to NS EN 196-1

Vibration table for compacting cement mortar

 • for 1 triple form, with clamping device
 • with device for adjusting and indicating width of vibration (0,4 - 1,0 mm) as well as time switch (0-300 sec.)
 • with stainless steel table top
 • table top 400 x 300 mm
 • vibrations (through magnet vibrator) 3000 revs./min
 • weight approx. 105 kg
Datasheet, pricelist
610330-1-7

Testing of mortar for masonry

Air pores measure, 1 ltr. for determination of air content in fresh mortar acc. EN 1015-7 and building scale according to EN 459-2

 • Sample volume 1 litre
 • Weight 6 kg
Datasheet, pricelist
SERVI GROUP
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
1400 Ski

T +47 64 97 97 97
F +47 64 97 98 99
post@servi.no

24/7 Service
T +47 64 97 97 00
Servi AS
BergenT +47 55 10 82 20
CCB-ÅgotnesT +47 934 56 607
KongsbergT +47 48 06 56 56
KristiansandT +47 38 10 22 90
RissaT +47 73 85 05 00
SkiT +47 64 97 97 97
TrondheimT +47 73 80 10 00
Servi Ulsteinvik AS
UlsteinvikT +47 70 31 85 50
ÅlesundT +47 96 91 96 01
 
Servi Hydraulik AB
GøteborgT +46 (0)31 745 00 62

Facebook LinkedIn Youtube